Geen Stroom.nl

Oorzaken

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken te noemen voor een langdurige én grootschalige stroomstoring, maar verreweg de grootste dreiging komt van een EMP explosie.

Gevolgen

De enorme gevolgen van een langdurige en grootschalige stroomstoring zijn nauwelijks te bevatten. De CIA schat in dat 9 van de 10 mensen het niet overleven.

Maatregelen

Kunnen we ons hier tegen wapenen of is heeft het allemaal geen nut? Gelukkig zijn er wel degelijk maatregelen te treffen die de kans op overleven aanzienlijk vergroten.

Recent Works

Latest Blog

Meepraten op Geen Stroom.nl

Wij nodigen u hierbij uit om mee te praten over langdurige en grootschalige stroomstoringen. Heeft u vragen, opmerkingen of een stelling over dit onderwerp of wilt u reageren, dan kunt u hier terecht. We behouden ons het recht voor om ongepaste berichten te verwijderen.

Read More

Bewustwording is stap1, goed voorbereiden is de volgende stap